KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
 
NIET-EXCLUSIEVE OPDRACHT VAN ZOEKEN NAAR KOPER
________________________________________________________________

De website van de Kamer en de cookies


OVEREENKOMST GESLOTEN MET DE CONSUMENT BINNEN DE ONDERNEMING VAN DE MAKELAAR
---------------------------------------

OVEREENKOMST GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING EN OVEREENKOMST GESLOTEN VANOP AFSTAND

(overeenkomstprecontractuele info - modelformulier voor herroeping)