KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING VZW
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ARBITRAGE EN BEMIDDELING 
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
of
hoe de geschillen eenvoudig en snel beslechten
Voor een toegankelijk, democratisch en doeltreffend gerecht

De website van de Kamer en de cookies

Particulieren - Beroepen - Prestaties - Diensten - Leveringen - Ondernemingen

ALGEMENE INFORMATIE

De twistende partijen en verschillende middelen voor een minnelijke of afgedwongen oplossing: schema
Definities : Arbitrage en Bemiddeling
Vorm en samenstelling van de Kamer
De leden van de Kamer - De behandelde zaken
Het kader - de atmosfeer
De arbitrageprocedure (Het vertrouwen in de Arbiters en de Partijen, De snelheid, De polyvalentie van de bevoegdheden van de Arbiter, Het verplichte en executoire karakter van de arbitrale uitspraak).
De bemiddelingsprocedure
Vertegenwoordiging van de partijen
De taal van de procedure
Het tarief
Reglement van de arbitrageprocedure

Hoe een Arbitrage voor een mogelijk geschil voorzien ?

Arbitrageclausule en plaats van vermeldingHoe een arbitrage of een bemiddeling aanvragen voor een al gerezen geschil? (zonder voorafgaande arbitrageclausule)
Verzoek om Arbitrage
Verzoek om Bemiddeling


- Voorbeelddocumenten van de procedure -

Verzoek om arbitrage wanner de partijen al gebonden zijn door een arbitragebeding (tegelijk versturen met het document 'kennisgeving aan de wederpartij van het verzoek om arbitrage')
Kennisgeving aan de wederpartij van het verzoek om arbitrage (tegelijk versturen met het document 'verzoek om arbitrage')
Verzoek tot uitvoerbaarverklaring van de arbitrale uitspraak


Handelsvenootschappen - Vzw  : Arbitrageclausule - Statuten


BOUWSECTOR

BOUWEN - RENOVEREN  - MEDE-EIGENDOM


Voorbeelddocumenten van akten van de Kamer

(Gebruiksklare formulieren zijn ook op aanvraag gratis verkrijgbaar en worden u per e-mail toegestuurd. Voor het gebruik van deze documenten en voor het invoegen van onze bepalingen inzake arbitrage rekenen wij geen kosten aan en bent u evenmin verplicht lid te worden of een abonnement te nemen)

Huurovereenkomst - Hoofdverblijf
Huurovereenkomst voor Tweede verblijf
Huurovereenkomst voor Kantoor, Opslagplaats, Oppervlakte
Handelshuurovereenkomst (van 9 jaar en van korte duur)
Aankoop Aanbod
Verkoopovereenkomst - vlaams gewest
Verkoopovereenkomst - brussels gewest
Verkoopovereenkomst - waals gewest
Opschortende voorwaarde van een kredietopening
Exclusieve opdracht van zoeken naar huurder
Niet-exclusieve opdracht van zoeken naar huurder
Exclusieve opdracht van zoeken naar koper
Niet-exclusieve opdracht van zoeken naar koper 
Exclusieve opdracht van zoeken naar koper van een handelszaak

Niet-exclusieve opdracht van zoeken naar koper van een handelszaak
Overdracht van handelszaak

Privé-BeheerDe Wet op de Arbitrage en de Wet op de Bemidddeling

 

Kamer van Arbitrage en Bemiddelng vzw
Lindestraat, 98 - 1030 Brussel
kbo - btw : 0458.348.655
Telefoon: 02.511.39.90 - Fax : 02.513.63.29 - 02.416.64.14 -  e-mail : info@arbitrage-mediation.be