KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

  HET KADER - DE ATMOSFEER
________________________________________________________________


De partijen worden uitgenodigd om rond de tafel te gaan zitten en in een ontspannen en sereen sfeer hun standpunten naar voren te brengen.

De Arbiter is onpartijdig en neemt actief deel. Hij neemt het woord, geeft leiding aan de gesprekken en probeert daarbij zo mogelijk de verschillende standpunten op hoffelijke wijze dichter bij elkaar te brengen.

De nadruk ligt op evenwichtigheid, contact en eerbiedig naar elkaar luisteren.

De opendiscussie doet niets af aan het vertrouwelijke karakter van de gesprekken, tenzij door de partijen anders is overeengekomen, aangezien ze in samenspraak met de Arbiter kunnen beslissen of de zitting of de uitspraak al dan niet openbaar zal zijn.

_____________________________