KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

VERTEGENWOORDIGING VAN DE PARTIJEN
________________________________________________________________

Anders dan in gewone rechtszaken gangbaar is kunnen de partijen niet alleen zelf aanwezig zijn, maar staat het hun principe ook vrij om zich te laten vertegenwoordigen door iedere door henzelf gekozen persoon van buiten de beperkte familie- of statutaire kring.

Een vriend, en makelaar, een werknemer, een bedrijfsjurist of een zakenrelatie kan dus op wettige wijze een partij vertegenwoordigen, ongeacht of deze laatste op de zitting aanwezig is of niet (hetgeen niets afdoet aan het recht van de Arbiter te bevelen in eigen persoon te verschijnen).

Niettemin staat buiten kijf dat het wenselijk is een advocaat od een juridische adviseur in te schakelen indien er grote balangen op het spel staan of als het juridische of feitelijk complexe zaken betreft waar speciale kennis en ervaring voor zijn vereist, of wanneer de partijen zich niet in staat achten om zelf hun verdediging op zich te nemen.

De praktijk wijst uit dat de partijen een verstandige keuze maken.

_____________________________