KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De Arbiters - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding
VORM EN SAMENSTELLING VAN DE KAMER
________________________________________________________________

De Kamer bestaat uit juristen die in de eerste plaats streven naar een snelle, laagdrempelige beslechting van geschillen.

De Kamer is opgericht in de vorm van een vereniging die het beste bij deze doelstelling past: een vereniging zonder winstoogmerk.