KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

HET TARIEF
________________________________________________________________

De Kamer van Arbitrage en Bemiddeling streeft ernaar voor iedereen toegankelijk te zijn.

Anders dan algemeen wordt gedacht is arbitrage of bemiddeling niet alleen voorbehouden aans grote ondernemingen.

De procedurekosten variëren van 100 tot 5.000 euros, met een beperking tot 1.240 euros voor geschillen betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaatst van de huurder.

Het spreekt voor zich dat de hogere bedragen van toepassing zijn op uiterst complexe dossiers waarbij grote belangen opt het spel staan.

Dit bedrag wordt evenals de onkosten (postzendingen, verplaatsingen, ...) ten laste gelegd van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij de kosten in het geval van "ongelijk van beide partijen" verdeeld dienen te worden.

Het geldvermogen van de partijen mag in geen geval als grondslag dienen voor het berekenen van de procedurekosten, tenzij er kortingen worden verleend.

De partij die het geding wint, kan van de tegenpartij een rechtsplegingsvergoeding vorderen. In tegenstelling met de procedures voor de rechtbanken van de overheid,
is deze vergoeding niet afhankelijk van het feit of de partij haar belangen door een advocaat laat verdedigen. De vergoeding mag ook hoger zijn dan het symbolische bedrag dat het Gerechtelijk Wetboek toekent.

De arbiter stelt deze rechtsplegingsvergoeding op billijke wijze vast. Daarbij kan de arbiter rekening houden met de tijd en de kosten die de rechtzoekende of zijn vertegenwoordiger aan de procedure heeft besteed.

De aangezochte Arbiter kan desgevraagd een betalingsregeling treffen voor de procedurekosten, het geen niet wegneemt dat ze in bemiddelingszaken net als de overige onkosten worden verdeeld over alle partijen die een afzonderlijk belang vertegenwoordigen.

________________________