KAMER VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING vzw
SNEL EN DEMOCRATISCH VERZOENEN EN VOORUITKOMEN
ALGEMENE INFORMATIE
- De twistende partijen en de verschillende middelen voor oplossing
- Definities: Arbitrage en Bemiddeling
- Vorm en Samenstelling van de Kamer
- De leden van de Kamer - De behandelde zaken
- Het kader - De Atmosfeer
- De Arbitrageprocedure
- De Bemiddelingsprocedure
- Vertegenwoordiging van de Partijen
- De taal van de procedure
- Het tarief
- Reglement van de Arbitrageprocedure
- Reglement van de Bemiddelingsprocedure
- Arbitrageclausule en plaats van vermelding

DE TAAL VAN DE PROCEDURE
________________________________________________________________
Het procedurereglement van de Kamer is een voorbeeld van pragmatisme.

In arbitragezaken wordt de taal, verplicht het Nederlands of het Frans, gekozen door de eiser.

Met instemming van alle betrokkenen kan echter worden besloten om de procedure geheel dan wel gedeeltelijk in een andere taal te laten verlopen.

De verweerder kan desgewenst een persoon van zijn keuze meenemen die voor de vertolking zorgt van de taal van de procedure.

Bemiddelingszaken kunnen met instemming van de partijen en de Arbiter geheel dan wel gedeeltelijk in andere talen plaatsvinden.

___________________________